Oblastný futbalový zväz Prešov

správa č.: 2029. septembra 2011

OKIENKO OFZ PREŠOV ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA: 1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Torysa – Š.Michaľany dňa 9.10.11 ...


správa č.: 1927. septembra 2011

Úradná správa č.19 KOMISIA ROZHODCOV OBSADENIE R A DZ - DOSPELÍ, 11.kolo, 02.10.2011 o 14.30 h. I.trieda R AR1 ...